Coolshaping RS1 - Fettreducering med kyla

Cryolipolys, även kallad fettfrysning, är en vetenskapligt bevisad metod för permanent reducering av lokala fettdepåer som inte reagerar på adekvat kost och träning.

Fettfrysning kan inte ersätta en traditionell fettsugning men är ett bra alternativ för den som med rätta förutsättningar söker en enklare behandling utan smärta och behov av återhämtning. Fettfrysning med Coolshaping RS1 använder sig av en eller två handenheter som suger in fettvävnaden, kyler ner den till -10 grader och förstör fettcellerna. Fettceller är mycket mer känsliga för kyla än övriga vävnader och dör genom så kallad apoptos, det vill säga naturlig celldöd.

Vår utrustning heter Coolshaping RS1. Den har hög säkerhet och mäter kontinuerligt av kylan samt vakuumeffekten i handenheterna för bästa möjliga resultat.
Hos oss behandlas man endast av legitimerad läkare med över 5 års erfarenhet av behandlingsmetoden.
 

Varför är fettfrysning bättre än andra icke-kirurgiska metoder?

Den avgörande skillnaden mot andra icke-kirurgiska metoder är att cellerna inte bara töms på sitt innehåll, utan dör och rensas ur kroppen under en period på några veckor.

Fullt resultat efter en fettfrysning ser man efter 2-3 månader. Man utför normalt sett 1-3 behandlingar per område med minst 5 veckors mellanrum. Varje behandling tar 60 minuter och kliniktiden är ca 90 minuter.

Vad händer med fettet?

Efter en fettfrysning löses fettcellerna långsamt upp under ett förlopp på flera veckor. Fettcellernas innehåll läcker sakta ut och fettcellerna dör och rensas ut av kroppens lymfsystem. 

Kroppen måste själv göra sig av med den energin som frigörs från fettcellerna. Det är därför viktigt att motionera regelbundet under de första veckorna efter en fettfrysning för att uppnå en optimal fettförbränning t.ex. genom raska promenader.

Fettfrysning är således en icke-operativ metod för behandling av envisa lokala fettdepåer hos patienter som i övrigt är i god form. Det är inte ett sätt att behandla generell övervikt eller ersättning för hälsosam kost och motion.
 

Hur känns behandlingen?

I början av behandlingen känner man av det kraftiga suget och kylan. Efter några minuter har kylan bedövat området och man kan koppla av utan obehag. Många somnar under behandlingen i vår bekväma behandlingsstol. Efter behandlingen kan man fortsätta sin dag som vanligt. Det går även bra att träna direkt efteråt.

Man kan känna sig lite öm i behandlingsområdet under 1-3 dagar. I somliga fall kan blåmärken och lätt svullnad uppstå.

Kan fettfrysning vara farligt?

Nej, inte för friska personer. Det finns flera vetenskapliga studier som bevisar att fettfrysning inte påverkar t.ex. blodfetter eller levervärden.

Behandlingen

STEG 1
En eller två handenheter appliceras på valt behandlingsområde. Behandlingen startar med 5 minuters långsam nedkylning under vakuum massage.

STEG 2
50 minuters behandling under kontinuerligt vakuum med en temperatur på -10 grader.

STEG 3
Behandlingen avslutas med 5 minuters vakuummassage under fortsatt kyla. När handenheterna har avlägsnats masseras det behandlade området i ca 2-3 minuter.

Behandlingsområden

1    Armar
2    Midja
3    Mage
4    Kärlekshandtag
5    Höfter
6    Utsida lår
7    Insida lår