PRP ALLMÄN INFORMATION  >  PRP HÅR

Hårbehandling med PRP

Stamcellsstimulerande behandling för håravfall / alopecia

Håret har en stor kosmetisk betydelse för många och håravfall kan därför påverka både det sociala och psykologiska välmåendet hos människor i alla åldrar. PRP är en kroppsegen behandling som har en rad positiva effekter för håret

De viktigaste effekterna är biostimulering av stamceller i hårsäckarna samt ökad blocirkulation genom nybildning av små blodkärl. Stamcellsstimuleringen resulterar i bättre celldelning i de svaga hårsäckarna och ökad blodcirkulation ger hårsäckarna mer syre och näring. PRP minskar även den skadliga effekten av DHT vid ärftligt håravfall och vilande hårsäckar kan triggas till en längre aktiv tillväxtfas.

Vi utreder och behandlar dagligen manligt och kvinnligt håravfall av olika genes. I förekommande fall behandlar vi även alopecia areata och utför symtomatisk behandling av ärrbildande sjukdomar i hårbotten, t.ex. DLE, FFA, LPP, folliculitis Decalvans, CCCA. Du kan läsa mer om utredning av håravfall här.


Håravfall hos kvinnor  ♀

Den kvinnliga formen av håravfall innebär vanligtvis uttunning av håret kring mittlinjen uppe på huvudet, men håravfallet kan ibland även vara lokaliserat till andra ställen. Den vanligaste orsaken är ärftligt håravfall. Minst 20% av alla kvinnor drabbas av ärftligt håravfall. Hos ca. 5 % börjar håravfallet redan före 20-årsåldern. Vid 60 års ålder har ca 40% av kvinnor håravfall som upplevs som kosmetiskt störande.

Telogent håravfall är diffust och innebär att ett ökat antal hårsäckar går in i vilofas och hårstrån tappas cirka tre månader senare. Håret börjar vanligtvis återhämta sig efter ca 6 månader. Utredning bör göras för eventuell bakomliggande orsak. Andra orsaker till håravfall kan vara t. ex. autoimmuna sjukdomar varav den vanligaste är alopecia areata.


Håravfall hos män  ♂

Den vanligaste formen av håravfall är androgen alopeci - ärftligt manligt håravfall. Håravfall beror på en genetiskt bestämd ökad känslighet för DHT (dihydrotestosteron). Tillståndet inleds med djupare vikar vid tinningarna och uttunningen sprider sig sedan successivt till hjässan och hårlinjen vid pannan.

Manligt håravfall börjar vanligtvis i 20–30 årsåldern, men kan i sällsynta fall börja redan strax efter att man har kommit in i puberteten. Även män kan drabbas av andra former av håravfall, till exempel telogent håravfall och alopeci.

Vanliga frågor
PRP FÖR HÅRAVFALL

Vad kan man förvänta sig?

Om man har ett pågående onormalt håravfall brukar det minska redan efter 1–2 behandlingar. Patienter som har kronisk irritation eller klåda i hårbotten (utan hudsjukdom) brukar också märka att besvären avtar redan efter första behandlingen. Effekt på den svaga hårsäcken blir i regel märkbar först efter 3–4 månader. Förbättring sker sedan successivt under det närmaste månaderna.

Efter en lyckad behandling kan man sammantaget förvänta sig att onormalt håravfall avtar, ärftligt håravfall bromsas upp, håret vitaliseras och eventuell irritation i hårbotten lindras.

Finns det några biverkningar?

Behandlingen utgör ingen risk för överföring av sjukdomar
eller allergisk reaktion eftersom blodplättarna kommer från patientens egna blod.
 

Hur många behandlingar behövs?

När man börjar med PRP behövs i regel 3 behandlingar med en månads mellanrum. För att behålla sitt resultat måste man vara beredd på att ta årliga underhållsbehandlingar. Då behövs oftast endast en behandling.

Hur känns behandlingen?

Hur man upplever en behandling är individuellt, på grund av detta rekommenderar vi lokalbedövning före behandling.
Övriga faktorer som har stor betydelse är bland annat injektionsteknik, nålkvalitet och behandlingsmiljö. 
 

Alla konsultationer, medicinska bedömningar, utredningar, åtgärder, behandlingar samt uppföljningar utförs endast av specialistläkare Dr. Johanna Carlsson.

Hur känns det efter behandlingen?

Det behandlade området blir rött och en aning svullet efter behandlingen. I allmänhet går detta över inom några timmar. Lätt ömhet kan kvarstå 1–2 dagar efter behandlingen. 

I allra flesta fall kan man återgå till sitt arbete samma dag eller senast dagen efter behandlingen. Blåmärken eller andra synliga tecken på en genomförd behandling kan förekomma men är mycket sällsynt i samband med hårbehandlingar.