Allmän information om PRP

På den här sidan finner du allmän information om PRP som behandlingsform. Vi går bland annat igenom vad PRP är och hur det fungerar.  För närmare information om våra olika PRP behandlingar hänvisas till respektive flik nedan.

HÅR       >        HUD   >        MEDICINSKT  >​​​

Så fungerar PRP

Trombocyter (blodplättar) är en del av blodet tillsammans med röda och vita blodkroppar samt plasma. Trombocyter är kroppens naturliga reservoar för tillväxtfaktorer. Tillväxtfaktorer är små proteiner eller hormonlika signalämnen som reglerar utveckling och tillväxt av våra vävnader och är grundläggande för vävnadsläkning.

Vid en PRP behandling utvinner man trombocytkoncentrat från patientens egna blod. Trombocytkoncentratet tillsammans med blodplasman injiceras sedan med små tunna nålar in i vävnaden, t.ex. i hud eller hårbotten.
 

Trombocyterna aktiveras när de kommer i kontakt med vävnaden och frigör då en mängd olika tillväxtfaktorer. Tillväxtfaktorerna stimulerar bland annat stamceller vilket i sin tur leder till återbyggnad och förstärkning av den behandlade vävnaden. Blodcirkulationen förbättras i det behandlade området vilket resulterar i bättre syresättning och näringstillförsel.
 

Vad betyder PRP ? ​​​​​​​​​​
​​​​​​​

PRP är​ en förkortning som kommer från engelskan och står för Platelet Rich Plasma som översatt till svenska betyder trombocytrik elle​r blodplättsrik plasma.​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

PRP är i grunden en medicinsk behandling

PRP är en behandlingsform som tillämpades för första gången i slutet av 80-talet i samband med öppen hjärtkirurgi. Användningsområdet har därefter ökat i världen och idag används PRP inom flera olika medicinska områden, t.ex. inom avancerad sårvård, ortopedi, idrottsmedicin, kirurgi, odontologi och veterinärmedicin. 

Vi använder endast PRP system som uppfyller höga medicinska krav och som används inom medicinsk vård och kirurgi världen över. Alla våra PRP behandlingar utförs av Dr. Johanna Carlsson, specialistläkare i allmänmedicin.

Kan alla behandlas med PRP?

Vissa diagnoser och mediciner påverkar behandlingen. En individuell bedömning sker hos behandlande läkare i samband med konsultation och utgör grunden för en väl genomtänkt behandling. Gravida kvinnor behandlas inte.

Konsultation

I samband med en konsultation får du grundlig information om PRP. Vi går även igenom din tidigare och nuvarande sjukdomshistoria inklusive mediciner och tillskott samt undersöker hår, hårbotten och hårsäckar närmare. Utifrån läkarens bedömning får du veta om PRP är en lämplig behandlingsmetod för dig samt vilket resultat du i så fall kan förvänta dig.  I vissa fall behöver vi ta blodprover innan vi fattar beslut om behandling. Under besöket gör vi upp en behandlings- och uppföljningsplan och du får veta det praktiska förfarandet samt den totala kostnaden. Du får även information om lokalbedövning och vad man ska tänka på före och efter behandling.

Dr. Johanna Carlsson
tillhör den grupp av läkare som har längst erfarenhet och kunskap inom PRP behandlingar i Sverige.


 

Behandling

Behandlingen börjar likt en provtagning där läkaren tar en liten mängd blod från en ven i armen. Blodet samlas i provtagningsrör som är tillverkade för framställning av PRP. Därefter centrifugeras blodet för att separera dess olika komponenter och få fram en ökad koncentration av trombocyter.

Trombocytkoncentratet injiceras sedan med små tunna nålar i vävnaden. Omedelbart efter behandlingen kan man känna lätt ömhet i området. Efter en ortopedisk PRP behandling kan en viss svullnad och ömhet uppstå under 1–2 dagar efter behandlingen.

Behandlingstiden varierar från 30–90 minuter beroende på behandlingens omfattning. Vi tar alltid foton innan vi påbörjar behandling för att kunna följab ehandlingsresultatet. När man får sin allra första PRP behandling får man i regel en serie med tre behandlingar med 4 veckors mellanrum.

Utvärdering av behandlingsresultatet görs ca 8 månader efter en avslutad behandlingsserie.