Vi är Göteborgs hårklinik

Vi utreder och behandlar dagligen manligt och kvinnligt håravfall av olika genes. I förekommande fall behandlar vi även alopecia areata och utför symtomatisk behandling av ärrbildande sjukdomar i hårbotten, t.ex. DLE, FFA, LPP, folliculitis Decalvans, CCCA. 

Utredning av håravfall

PRP 

Hårtransplantation


I kontakt med sina patienter har Dr.Johanna Carlsson fått konkret insikt i hur dåligt många människor mår på grund av håravfall. Överraskande många har inte känt sig tagna på allvar inom den offentliga vården. Även när man för det mesta har ett avspänt förhållningssätt till att håret blir tunnare förekommer det alltid situationer i samhället där man blir påmind, och det kan göra ont. Oavsett orsak, ålder och kön kan håravfall få betydande psykosociala konsekvenser och därmed påverka hälsan negativt. Speciellt yngre personer kan successivt tappa självkänslan och börja isolera sig.

Många försöker dölja sitt håravfall och vill, eller vågar inte, berätta om problemet som då växer sig allt större. Många lägger ibland så mycket energi på håret att det påverkar både studier och arbete. Till slut kan håravfall bli det dominerande i livet. Enligt studier är ångest, sömnbesvär och nedstämdhet av någon svårighetsgrad vanligt förekommande. Stress och oro i samband med håravfall skapar ofta en ond cirkel där stressen i sig påverkar håret negativt. Vår drivkraft och ambition är att hjälpa så många som möjligt som oroar sig för sitt håravfall oavsett dess orsak eller omfattning. 

Dr.Johanna Carlsson är specialiserad på PRP och utredning av håravfall

Dr. Johanna Carlsson

Är en av Sveriges ledande specialister på utredning och behandling av håravfall.
Till oss kommer patienter från hela landet och även från våra nordiska grannländer.
 

Spec.läkare i allmänmedicin

Specialiserad på utredning och behandling av håravfall
Erfarenhet av medicinsk PRP-behandling på daglig basis sedan 2012
Utbildad inom estetik 

Så kan vi hjälpa dig

Med bred kunskap, medicinsk kompetens och lång erfarenhet kan vi ge våra patienter rätt information, behandling och vård.

Utredning av håravfall  
Vid ett utredningsbesök koncentrerar vi oss på att reda ut orsaken till ditt håravfall. Det kan vara så att du har sökt läkarvård tidigare men inte har fått en fastställd diagnos eller vill få en andra bedömning. Kanske har nya symtom tillkommit sedan du sist sökte vård för ditt håravfall.

Vid besöket går läkaren igenom din tidigare och nuvarande sjukdomshistoria inklusive mediciner och tillskott. Ärftligheten diskuteras liksom din livssituation, levnadsvanor och symtombild. Man undersöker hårbotten och hårstrån med och utan förstoring. Man tittar även närmare på hur det ser ut runt hårsäckarna för att se om det finns tecken på t.ex. inflammation eller ärrbildning.

I samband med en utredning tillkommer ofta provtagning och i somliga fall även biopsi från hårbotten, innan en säker diagnos kan ställas. Slutligen får du information om håravfallet i fråga samt om möjliga behandlingsalternativ.

Kostnaden för en utredning hos specialistläkare kostar 1600 kr.
1 timme reserveras för alla nybesök. Eventuell provtagning bekostas av patienten. Frikort gäller inte hos oss.

Konsultation för PRP

En konsultation är för dig som redan känner till din diagnos och är intresserad av att veta om PRP kan vara ett lämpligt behandlingsalternativ för dig.

Under konsultationen får du grundlig information om PRP. Vi går även igenom din tidigare och nuvarande sjukdomshistoria inklusive mediciner och tillskott samt undersöker hår, hårbotten och hårsäckar närmare. Utifrån läkarens bedömning får du veta om PRP är en lämplig behandlingsmetod för dig samt vilket resultat du i så fall kan förvänta dig.  I vissa fall behöver vi ta blodprover innan vi fattar beslut om behandling. Under besöket gör vi upp en behandlings- och uppföljningsplan och du får veta det praktiska förfarandet samt den totala kostnaden. Du får även information om lokalbedövning och vad man ska tänka på före och efter en behandling.

Kostnaden för en konsultation hos specialistläkare är 500 kr. Om behandling blir aktuellt får du summan till godo på din första behandling. Eventuell provtagning bekostas av patienten.

Konsultation för hårtransplantation med FUE-metoden
På en konsultation går vi igenom din tidigare och nuvarande sjukdomshistoria inklusive mediciner och eventuella tidigare operationer.
Vi undersöker hår och hårbotten samt gör en bedömning om lämplighet för hårtransplantation. På besöket får du veta hur många hårsäckar du skulle behöva samt kostnaden för din operation. Du får ingående information om FUE som operationsmetod och vi går igenom din eftervård. 

Kostnaden för en konsultation hos specialistläkare är 500 kr.