Hälsokontroller för privatpersoner och företag

Vi kartlägger din hälsa för att se vad vi tillsammans kan göra för att förbättra eller bibehålla ditt välbefinnande. Vi erbjuder våra kunder tre olika hälsokontroller .

Vad är en hälsokontroll till för?

En hälsokontroll är upplagd för att upptäcka riskfaktorer för våra vanligaste folksjukdomar. Att finna och åtgärda riskfaktorer i tid har en avgörande betydelse för hälsan.
En hälsokontroll ger dig därför större möjlighet att påverka din egen hälsa på sikt. 

En hälsokontroll är huvudsakligen till för dig som känner dig frisk. Om du har symtom på en sjukdom ska du i första hand vända dig till sjukvården. 

 FÖRETAG 
Finns det behov av företagsanpassade hälsoundersökningsprofiler?
-
Vi skräddarsyr hälsokontroller efter önskemål. Hör av er till oss via mail eller telefon så berättar vi mer!
 

TELEFON 
031 - 711 65 00
E-POST  
info@vasaviktoria.com

Vi har ett stort intresse för hälsofrämjande och förebyggande arbete
"Genom att förmedla kunskap, inspirera och stödja kan man bidra till en bättre hälsa och livskvalitet"

Hälsokontroll  Liten

Består av en hälsodeklaration och provtagning. Hälsodeklarationen fyller du i hemma och syftet är att kartlägga förekomst av kända riskfaktorer t.ex. ärftlighet, kost-, rök- , alkohol- och motionsvanor samt stress.

Läkaren skickar ett brev hem om dina provsvar med rekommendation om eventuella  åtgärder. 

Provtagningen sker på Carlanderska Sjukhus med remiss från oss. 

Prover som ingår:
 

 • Blodstatus (hemoglobin, röda och vita blodkroppar, blodplättar)
 • Blodfetter ( kolesterol, LDL- och HDL-kolesterol, triglycerider)
 • Blodsocker
 • Njurfunktion (kreatinin)
 • Leverprover (ASAT, ALAT, ALP)
 • Kalcium
 • Sköldkörtelprov (ämnesomsättning) för kvinnor över 45 år. 

Om provresultat faller utanför det normala och behöver kontrolleras kommer ni att få välja mellan egenfinancierad uppföljning hos oss  eller en remiss till husläkare.

Hälsokontroll  Standard

Består av en hälsodeklaration, provtagning ett läkarbesök. Hälsodeklarationen fyller du i hemma och syftet är att kartlägga förekomst av kända riskfaktorer t.ex. ärftlighet, kost-, rök- , alkohol- och motionsvanor samt stress.

Provtagning sker på Carlanderska Sjukhus med remiss från oss. Vid efterföljande läkarbesök går vi tillsammans igenom hälsodeklarationen och dina provsvar.


På ditt läkarbesök:

 • Undersöker vi hjärta, lungor och blodtryck
 • Mäter BMI och midjemått
 • Tar vi ett EKG och ett lungfunktionstest


Slutligen får du en individuell riskbedömning med råd och rekommendation om åtgärd.


Prover som ingår:

 • Blodstatus: hemoglobin, röda och vita blodkroppar, blodplättar och sänka
 • Järn
 • Blodfetter: kolesterol, LDL- och HDL-kolesterol, triglycerider
 • Blodsocker
 • Njurfunktion (kreatinin)
 • Leverprover (ASAT, ALAT, ALP, GT)
 • Kalcium, natrium, kalium
 • Urat
 • Sköldkörtelprov (ämnesomsättning) för kvinnor över 45 år
 • Urinprov

Hälsokontroll  Stor

Som standard med följande tillägg:

 • B-12 och folsyra
 • D-vitamin
 • Ferritin
 • F-hb (blod i avföring) Screening för att tidigt kunna upptäcka tjock- och ändtarmscancer för personer över 50 år.
 • Testosteron (för män)
 • Sköldkörtelprov
 • COPD-6 (lungfunktionstest, screening för KOL)

Prostataundersökning
För- och nackdelar
 

Prostataundersökning inkl. blodprov (total- PSA och PSA-kvot) utförs enligt önskemål. Kostnad tillkommer. För närvarande finns inte tillräckliga kunskaper för att gå ut med en allmän rekommendation om att symtomfria män skulle låta kontrollera sitt PSA. Män som på eget initiativ önskar kontrollera sitt PSA har självfallet rätt att få provet utfört men bör först ta del av information om möjliga konsekvenser av provtagningen.

Det pågår omfattande forskning för att hitta nya testmetoder med bättre möjlighet att identifiera behandlingskrävande prostatacancer. En effektivare testmetod skulle innebära att behandling kan erbjudas till de personer med prostatacancer som har störst risk att dö. Personer med en mindre farlig prostatacancer slipper då genomgå behandlingar som ofta riskerar att leda till livslånga biverkningar med negativ inverkan på livskvaliteten. Om en sådan testmetod blir tillgänglig kommer frågan om screening för prostatacancer bli aktuell för en ny bedömning.

Eventuellt PSA-prov tages därför först efter genomläsning av Socialstyrelsens information om fördelar och nackdelar.
 
Läs mer >